top of page

GRAFICKÝ DESIGN


Grafický design se zabývá těmito klíčovými prvky: tvar, písmo, barva, obrázky/fotografie, kompozice. S pomocí grafického designéra (grafika) získáte velmi rychle návrhy log, merkantilních materálů (dopisní papíry, vizitky) tiskovin, inzerce, ... , zkrátka čehokoli, co právě nezbytně potřebujete. Grafik se nezabývá tím, k čemu má daný design sloužit, jestli je to nejlepší cesta, jestli by to nešlo udělat efektivněji, ... zkrátka neklade vám žádné otázky, natož odpor. Zabývá se výhradně řešením jednotlivostí, bez (potřeby) znalosti celkového pohledu. Pro mnohé, ať už se jedná o majitele malých fiem nebo manažery těch velkých, může však být využití služeb grafického designu, kdy je nutné velmi přesně formulovat své požadavky, velmi obtížné a často i riskantní. Chyby se napravují těžko...STRATEGICKÝ DESIGN


Strategický design se zabývá navíc i tímto: struktura informací, obsah a forma sdělení, účinek, odezva, efektivita. Spíše než návrhy jednotlivých výstupů jde o řešení problémů, jejihž výstupem je grafický design. Strategický designér rozumí podstatě vaší značky, tvoří vždy ve shodě s marketingovými cíli a pomůže vám najít nejlepší řešení. Jeho zapojení si vyžádá užší a dlouhodobější spolupráci. Na základě celkového pohledu však přináší svěží impulsy, identifikuje nové příležitosti a dokáže vás posunout dopředu. S ohledem na hluboký vliv designu v dnešním světě je role strategického designu často klíčem pro úspěch firmy či produktu na trhu.

 

 

Práce strategického designéra má zásadní přínos při budování značky
či vytváření jejího
nového obsahu.

GRAFICKÝ DESIGN, STRATEGICKÝ DESIGN,
JAKÝ JE V TOM ROZDÍL?

bottom of page