top of page

NÁVOD, JAK STVOŘIT MONSTRUM,
KTERÉ VÁS STÁHNE DO HLUBIN

Tématem je tvorba či výběr loga a nadpis je samozřejmě nadsazený.
Nelze ale popřít, že dobře fungující logo může vaši firmu nastartovat a pozvednout a to špatné

či nefungující se stát příteží či překážkou. Stvořit takové monstrum je přitom velmi snadné.

free.gif

Stačí nerespektovat níže uvenená pravidla při tvorbě či výběru loga:

 

1. Přiměřenost
Poselství, které sdělujete prostřednictvím loga musí být shodné s tím, co chcete o své firmě říci. Přesněji: jak chcete, aby byla vašimi zákazníky vnímána. Jsme přátelští, máme styl, jsme precizní, chytří, zábavní, orientujeme se na technologie, záleží nám na životním prostředí, zdraví, kráse, jdeme s trendy, tvoříme budoucnost, zakládáme si na tradici, ... to vše jde v logu vyjádřit pomocí vhodně zvolených symbolů, barev a písma. ​Ze všeho nejdříve uvažujte o svých klíčových vlastnostech a dívejte se očima svých zákazníků.

2. ​Jednoduchost

Loga fungují na základě řeči symbolů. A tato řeč je srozumitelná pouze tehdy, je-li jednoduchá - jednohlasná, jasná a přehledná. Jednodušší loga mají větší dopad, větší účinek, jsou efektivní. Tvarová jednoduchost přináší i další výhody. Nezapomeňte, že loga jsou používána různými způsoby, na různých platformách a v různých formátech a velikostech - i při takových, kdy se jemné detaily ztrácejí. Pokud v logu existují prvky, které nepřispívají k celku, je potřeba se jich zbavit. Méně je zpravidla více. Přestylizované, složitě pochopitelné, překombinované či opticky nevyvážené logo může u zákazníků způsobit odmítavé reakce. Vědomé či podvědomé.

​3. Zapmatovatelnost

K tomu abyste si logo zapamatovali, musí vás nejprve zaujmout. Logo by mělo obsahovat vizuální prvek, kterým připoutá pozornost. Jednoduchá loga v tomto ohledu fungují nejlépe. Stejně dobřeale fungují i loga s nějakým skrytým, ale snadno objevitelným jinotajem, optickou hrou, chytrou, vtipnou či nečekanou pointou. 

4. Originalita

Naprosté originality, zvláště u jednoduchách log, není možné dosáhnout a originalita za každou cenu může působit křečovitě. Přesto je třeba se podobnosti s jinými logy vyvarovat. Největší chybou, jakou můžete při tvorbě loga udělat, je připustit, aby bylo podobné jiné firmě z oboru. Častou chybou je také zakomponování znaků, typických pro celý obor. Originalita není tou nejlepší vlastností loga. Tou je schopnost vizuálně komunikovat klíčové zprávy. A pokud to bude originální formou, je to jen bonus navíc.


5. Nadčasovost

Tuto hodnotu není možné bytvořit v rámci krátodobých trendů. Ty vydrží jednu sezónu, některé až pět let. Lze sice zvolit cestu postupných úprav loga (redesignů), ale ne vždy základní koncept podaří dostatečně osvěžit. Chcete-li aby logo fungovalo na delší dobu (obecně by mělo beze změny přečkat i deset let) a vypovídalo o solidnosti a stabilitě firmy, mělo by být vytvořeno s maximálním důrazem na řemeslnou kvalitu - harmonické proporce, kvalitní písmo, pečlivý výběr barvy. Kvalita z módy nevychází. Pokud začínáte, vytvořte takové logo, které budete potřebovat v budoucnosti jako dobře fungující a zevedená firma.Dovede vás přesně tam!

 

 

Tři rady na závěr:

Nechte se inspirovat úspěchem

Pokud hledáte inspiraci na internetu, je třeba si uvědomit, že si prohlížíte ve velké většině sice hezká, ale většinou i nefukční loga. Inspirujte se raději u reálných a úspěšných firem, jejiž loga jsou oceňována odborníky i veřejností.

Neriskujte
Tvorbu loga svěřte někomu, kdo své práci dobře rozumí. Kdo ví CO dělá a také PROČ. Ověřte si předem funkčnost loga na návrzích jeho aplikací a sledujte, jak zapadá do vašeho původního plánu - to znamená, jak by vás jeho prostřednictvím vnímali vaši zákazníci.

Neberte se příliš vážně

Logo je nástroj, který vám pomůže k dosažení vašich cílů. Hezký nástroj a funkční nástroj ale není totéž. Nedejte pouze na vlastní úsudek a nesuďte podle systému líbí/nelíbí, ale podle klíče funguje/nefunguje. Pokuste se získat opravdu nezávislou zpětnou vazbu.

 

bottom of page