top of page

Logo, logotyp, značka, brand, firemní identita, vizuální identita, corporate identity (CI),

identity design (ID), corporate design (CD), firemní komunikace, branding, brand image. Spousta termínů, které jsou si podobné, ale často se také vzájemně zaměňují.

Pojďme si v tom udělat jasno...

Značka  —

 

 

 

 

 Logo

—  Vizuální identita

 

 

1. ZNAČKA (BRAND)
= to, jak firmu lidé vnímají

 

Vaše značka je vše, co se lidem vybaví, když o vaší firmě uvažují - v racionální i emocionální rovině.
Je to vaše pověst, hodnoty, produkty, reklama, marketing, přístup k zákazníkům a také webové stránky, logo, vizitky atd.


Branding je snaha toto vnímání značky ovlivnit. Nemůžete řídit, co si vaši zákazníci myslí, ale můžete udělat

hodně pro to, abyste toto vnímání (brand image) vylepšili - působili na ně pozitivním dojmem.

 

2. FIREMNÍ IDENTITA (CORPORATE IDENTITY)
= sada vizuálních prvků značky

Firemní identita je součástí značky a zahrnuje:

A) vizuální identitu (= vše, co je viditelné)

Logo (grafický symbol značky, včetně barev a písma)
   Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, vizitky, obálky, e-maily, newslettery, design webových stránek atd.)
Výrobky a obaly (produktový design, obalový design, označení výrobků, visačky, ...)
        Označení (označení provozovny, výlohy, tabule, polep vozů, oblečení, orientační systém, výstavní stánky)


    B) firemní komunikaci
Zprávy a akce (reklama a propagace, letáky, brožury, obsah webových stránek, sociální média)
Verbální (slogany, způsob prezentace, prodejní argumentace) a písemné projevy (jazyk, tonalita, styl).

...................................................
Cíle firemní identity:
1. vnější identifikace (prezentace, rozpoznatelnost a zapamatovatelnost)
2. reputace (ovlivnění vnímání a hodnocení značky)
3. integrace (drží značku používající více produktů/podznaček pohromadě)

4. vnitřní identifikace (směrem k zaměstnancům)
...................................................

 

 

3. LOGO (SMYBOL, LOGOTYP)
= jednoduchý grafický prvek, který identifikuje firmu

 

Abychom pochopili, CO je to logo, musíme nejprve pochopit K ČEMU logo slouží.
Protože je logo součástí firemní identity, je jeho primárním úkolem identifikace. Logo označuje společnost

nebo produkt pomocí jednoduchého grafického prvku. Logo neprodává produkty či služby a nepopisuje firmu,

podrobně nevysvětluje její činnost (obor), ale svůj význam odvozuje z KVALITY věcí, které symbolizuje.

Stručně řečeno, CO logo představuje či znamená, není důležitější, než to, JAK logo vypadá.

Logo není hezký obrázek na vizitku. Je to marketingový nástroj, způsob komunikace firmy pomocí symbolů.

Při jeho hodnocení tedy nejde v první řadě o líbivost (tím však není řečeno, že estetika nehraje žádnou roli),

ale zda co nejjednodušším způsobem sděluje to, co chceme jeho prostřednictvím
o pozici, hodnotě, příběhu a strategii značky říci.


 

...................................................

 

Logo je nejdůležitější součástí firemní identity, je však vždy posuzováno v širším kontextu.

V praxi to znamená, že nestačí vytvořit pouze logo. Je potřeba jej vždy správně implementovat

do celkové vizuální identity.

...................................................
 

JAK TO DĚLÁ BIOGRAPH?

Před návrhem se vždy pečlivě seznámíme se všemi aspekty značky - jejím stavem - silou i slabinami,

vizí, strategií, vnímáním současnými a potencionálními zákazníky, tržní pozicí a konkurencí,
snažíme se definovat unikátní rysy (prodejní nabídky) a provedeme analýzu příležitostí i hrozeb.

S návrhem loga vždy současně navrhujeme i vizuální identitu značky

a klíčové prvky firemí komunikace.

To je zárukou, že nejen logo, ale i celá vizuální identita bude fungovat tak jak má
(viz cíle firemní identity) a bude pracovat v souladu s cíli a strategií značky.

V každém okamžiku víme, co děláme a hlavně proč.
 

 

LOGO JE VÍC, NEŽ HEZKÝ OBRÁZEK NA VIZITCE.

ALE MÉNĚ, NEŽ SI MYSLÍTE.

bottom of page